PRIVATLIVSPOLITIK

I aetas diagnostics privatlivspolitik kan du få nærmere information om hvordan vi håndterer de person- og sundhedsoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. I privatlivspolitikken gives der desuden information om hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine person- og sundhedsoplysninger.

Hvem er vi?
aetas diagnostics er en privat laboratorievirksomhed. Vi beskæftiger os med at udføre test og biologiske analyser af både privatpersoner, til virksomheder og den offentlige sundhedssektor. Vores adresse og kontakt information er :

aetas diagnostics aps
Strandvejen 64D, 2.
2900 Hellerup
CVR 41304731
Telefon +45 70 70 74 64
info@ateas.dk

Hvad bruges dine person- og sundhedsoplysninger til?
Person- og sundhedsoplysninger enkeltpersoner indhentes og behandles som led i aetas diagnostics varetagelse af vores laboratorie opgaver. Der vil derfor blive behandlet en række person- og sundhedsoplysninger om dig, når du kontakter os eller bliver kunde hos aetas diagnostics.
Denne oplysningstekst gælder for behandling af person- og sundhedsoplysninger, som foregår i forbindelse med aetas diagnostics hjemmeside, udførsel af test og biologiske analyser, samt eventuelle henvendelser rettet til aetas diagnostics. Ved behandling af person- og sundhedsoplysninger som sker i andre systemer, som aetas diagnostics er dataansvarlig for, henvises til de særskilte oplysningstekster.  Når du som privatperson eller virksomhed besøger aetas diagnosticss hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.Læs mere om aetas diagnostics cookie politik her

For at kunne modtage aetas diagnosticss nyhedsbrev, skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.Endelig behandler aetas diagnostics personoplysninger om dig i forbindelse med henvendelser og i forbindelse med konkrete laboratorie opgaver der vedrører dig eller din virksomhed. Når du skriver til os, eller indgår aftale om udførsel af test eller biologiske analyser vil din henvendelse og dine person- og eventuelt sundhedsoplysninger, blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem samt eventuelt journalføringsystem.Hvis du har en igangværende test eller biologisk analyse hos aetas diagnostics, vil der blandt andet blive indsamlet oplysninger i form af navn, adresse, og eventuelt CPR-nummer samt oplysninger om den konkrete henvendelse, diagnose og behandling, oplysninger som vi behandler og opbevarer sikkert og krypteret jf. GDPR reglerne, Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbrev følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a - samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med nødvendig indsamling af data for udførsel af test og biologiske analyser følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f - legitim interesse i at udføre biologiske analyser, i at dokumentere korrekt håndtering af proces og overholdelse af lovgivning, samt legitim interesse i at give dig et testresultat.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med patientjournalen følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 6(1)(c) – juridisk forpligtelse og 9(2 9(2)(h) – medicinsk diagnose og behandling, Samtykke som beskrevet i Sundhedsloven, §15(1) samt Journalføringsbekendtgørelsen, §15(1).

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med overførsel af data til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut følger af af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) – juridisk forpligtelse og 9(2)(i) samfundsinteresse på folkesundhedsområdet.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med vidergivelse af dit eventuelle positive testresultat til din arbejdsgiver/skoleledelse for at indæmme smitte, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) – juridisk forpligtelse og 9(2)(i) samfundsinteresse på folkesundhedsområdet samt Sundhedsloven, §34 (2)(2).

For behandling baseret på vores legitime interesse har vi lagt vægt på:

A)  Vores interesse i at behandle oplysninger om dig ifm. med udførsel af test, da vi ellers ikke ville kunne udføre testen
B) Vores interesse i at dokumentere dine oplysninger for at vi kan overholde gældende love og regler
C) Vores interesse i at vider formidle dit eventuelle positive resultat til din arbejdsgiver/skoleledelse for at hjælpe med at sikre hurtig og effektiv smitteindæmmning  

For behandling baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, men dette vil ikke påvirke den behandling der allerede er foregået for tilbagetrækning af samtykket.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på info@aetas.dk

Kategorier af person- og sundhedsoplysninger
Generelle personoplysningerI forbindelse med henvendelser vil aetas diagnostics behandle dit navn, e-mail og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen. I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev vil aetas diagnostics behandle e-mail.

Særlige personoplysninger (sundhedsoplysninger)I forbindelse med udførsel af test og biologiske analyser vil aetas diagnostics behandle dit navn, e-mail og de person- og sundhedsoplysninger, som er nødvendig for udførslen af den biologiske analyse eller test, herunder adresse, CPR nummer, samt relevante sundhedsoplysninger, herunder resultatet af din test, smittestatus og genetiske data.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
aetas diagnostics er forpligtet til at overføre oplysninger om resultat af visse biologiske analyser til offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de person- og sundhedsoplysninger, som er nødvendige og påkrævede som led i korrekt sundhedhedsfaglig udøvelse af vores konkrete laboratorie opgaver for dig eller din virksomhed. Derudover overfører aetas diagnostics oplysninger til vores eksterne databehandlere, samt anonymiserede analyse resultater og data til forskning og ekstern kvalitetskontrol. Hvis du ønsker yderligere indsigt i hvilke oplysninger og hvem vi overfører oplysninger til skal du kontakte os.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
aetas diagnostics opbevarer og behandler vi kun dine person- og sundhedsoplysninger, så længe det er nødvendigt og påkrævet i forhold til det fastsatte formål. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe person- og sundhedsoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle person- og sundhedsoplysningerne.Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine person- og sundhedsoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed
Når vi modtager dine oplysninger hos aetas diagnostics, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til aetas diagnostics ikke sker krypteret. Du bør derfor bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne for eksempel være oplysninger om private forhold, CPR nummer eller lignende.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine person- og sundhedsoplysninger, som aetas diagnostics varetager. Disse omfatter:

Ret til indsigt i dine person- og sundhedsoplysninger
Ret til berigtigelse af dine person- og sundhedsoplysninger
Ret til sletning af dine person- og sundhedsoplysninger ( i det omfang lovgivningen giver mulighed for det)
Ret til begrænsning af behandling dine person- og sundhedsoplysninger
Ret til dataportabilitet Ret til indsigelse mod behandlingen af dine person- og sundhedsoplysninger

Såfremt aetas diagnostics anvender afgørelser der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktboksene på denne side.

Klager
Hvis du ønsker at klage over aetas diagnosticss behandling af dine person- og sundhesoplysninger, anbefaler vi, at du sender os en mail på info@aetas.dk


.

NAVIGATIONSalgs- og handelsbetingelser

Privatlivspolitik

ÅBNINGSTIDER

MANDAG : 08.00 - 16:00
TIRSDAG:   08.00 - 16:00
ONSDAG:   08.00 - 16:00
TORSDAG: 08:00 - 16:00
FREDAG :   08.00 - 16:00
SØNDAG :  09.00 - 16:00

(24 HOUR SERVICE BY PRIOR APPOINMENT)aetas diagnostics © 2021 alle rettigheder forbeholdt